Vanaf 1 januari 2019 eerste 20 behandelingen COPD uit basisverzekering vergoed

De ministerraad heeft vandaag besloten dat verzekerden de eerste 20 behandelingen voor fysiotherapie bij COPD per 1 januari 2019 uit de basisverzekering vergoed krijgen.

Dit besluit betekent een aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid van fysiotherapie voor deze patiënten. Het besluit vloeit voort uit een advies van Zorginstituut Nederland van maart van dit jaar. Dit is onderdeel van een plan van aanpak om meer fysiotherapie vanuit de basisverzekering te vergoeden. KNGF maakt zich hier hard voor en heeft hiervoor de benodigde input geleverd.

Twee kanttekeningen:

  • Er zit een maximum aan het aantal behandelingen
  • Het eigen risico is ook voor deze patiënten van kracht.

Het KNGF waarschuwt dat sommige ernstig zieke en kwetsbare patiënten hierdoor zorg tekort kunnen komen.

Bron: https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2018/juni/meer-ruimte-preventie.html