Chronische aandoening

Heeft u een chronische indicatie, dan haalt de verzekering de eerste 21 behandelingen bij een chronische aandoening uit de aanvullende verzekering. Na deze 21 behandelingen wordt overgeschakeld naar het basispakket. Vanuit dit basispakket komt de (on)beperkte vergoeding (onbeperkt kan nog steeds voor een bepaalde periode zijn). Hierop is wel het eigen risico van toepassing.

Voor een overzicht aandoeningen die onder chronisch vallen, willen wij u verwijzen naar de ‘Lijst Borst‘. Hierop is te vinden welke aandoeningen als chronisch aangemerkt worden. Deze lijst is over het algemeen op de site van uw verzekeraar te vinden.

Let op: bij een aanvullend pakket van minder dan 21 behandelingen (of restbehandelingen), moeten wij het gat tot de 21 behandeling particulier verrekenen. Dat betekent dat u dit zelf zal moeten betalen. Dit is bij elke fysiotherapie praktijk het geval.
Een overzicht van onze particuliere tarieven vindt u hier.

Bij artrose van heup of knie worden m.i.v. 1 januari 2018 op verwijzing van huisarts of specialist maximaal de eerste 12 behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering bij gesuperviseerde fysio- of oefentherapie. Daarna kan weer worden overgeschakeld naar de aanvullende verzekering als er meer behandelingen nodig zijn.

Niet chronische aandoening

Fysiotherapie wordt bij een niet chronische aandoening niet meer vergoed vanuit het basispakket, maar als u een aanvullende verzekering heeft, wordt fysiotherapie (deels of geheel) vergoed (eigen risico is hierop niet van toepassing).

Elke verzekering heeft andere voorwaarden en vergoedingen; lees goed door wat voor u de voorwaarden zijn en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.