Wat is echografie?

In onze praktijk hechten we veel waarde aan een goede diagnose. Tijdens het lichamelijk onderzoek kunnen we bij complexe klachten, of als we onze diagnose bevestigd willen zien, echografie toepassen. Dit is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Deze geluidsgolven reflecteren op grensvlakken tussen harde en zachte structuren zoals botten, organen en spieren. Het onderzoek is niet pijnlijk. De therapeut drukt de kop van het echo-apparaat op de plek van de klacht tegen het lichaam. Het apparaat zet de geluidssignalen die terugkaatsen om in videobeelden. Aan de hand van deze beelden, het intakegesprek en andere onderzoeksresultaten stelt de therapeut een betrouwbare diagnose, waardoor u gericht behandeld wordt.

Tijdens het maken van de echo proberen wij u altijd uit te leggen wat wij zien en wat dat inhoudt.

Wat zijn de kosten voor een echo?

Als echografie onderdeel uitmaakt van het reguliere behandeltraject zijn er geen extra kosten aan verbonden. Dit valt gewoon onder een reguliere behandeling fysiotherapie en wordt als zodanig in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar.

Komt u voor een eenmalig consult, dan brengen wij dit wel in rekening en dient u dit zelf te betalen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor een eenmalige echo zijn € 60,00.

Bron: www.fysiosupplies.nl