Sinead heeft een halfjarige opleiding ‘Orthopedische Revalidatie’ i.c.m. ‘Medical Fitness’ gevolgd bij Fysio Physics in IJsselsteijn. Beide studies heeft ze afgerond met een eindexamen en een scriptie.

Medical Fitness is een studie waarbij men Personal Training combineert met Orthopedische Revalidatie. Hierbij heeft Sinead veel geleerd over fitness, training, voeding en coaching. Ze heeft geleerd hoe ze dit toe kan passen bij medische klachten om een optimaal, evidence based, trainingsprogramma op te stellen.

Bij Orthopedische Revalidatie heeft Sinead geleerd om volgens een specifieke methode te behandelen. Deze nieuwe methode is ontwikkeld door Karl Noten. De therapeut analyseert de klacht vanuit de nieuwe functionele anatomische en artrokinetische benadering. Daarna lost de therapeut deze klacht op met een stappenplan, bestaand uit myofasciale sturing, manuele technieken en training. Deze methode is toe te passen op zowel acute als chronische klachten en staat garant voor snellere en betere behandelresultaten.

Deze methode bestaat uit:

  1. Testen: de therapeut neemt sneltesten af waarbij er naar het bewegen van de hele keten gekeken wordt om te bepalen wat vermindering van de pijn of bewegingsbeperking geeft.
  2. Tape: de therapeut stuurt myofasciaal en tapet in de geteste positieve richting. Tape bied extra ondersteuning, verbetert de    proprioceptie en heeft een stabiliserend effect.
  3. Triggeren: de therapeut maakt gebruik van fysiotherapeutische mobilisatie en manipulatie technieken om de bewegingen in te sturen en vrij te zetten in de geteste richting.
  4. Trainen:  u traint specifiek met de juiste intensiteit en binnen de pijnvrij bewegingstraject om de behaalde resultaten in te slijpen en voor een blijvend resultaat te zorgen.

  Voor meer informatie; www.fysiophysics.nl